Chemie potravin a bioaktivních látek

Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2015/2016:

Státní závěrečné zkoušky proběhly 8.6.2016, harmonogram PDF

Termín předobhajob diplomových prací - středa 18. 5. 2016 od 9 hodin, zasedací místnost 230/U15.

Pokyny studentům pro vyplnění dokumentu "Podklad pro zadání diplomové práce" DOC

Postup při uzavírání posledního ročníku studia .PDF

Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) .PDF

Okruhy otázek pro Státní závěrečné zkoušky magisterského studia Chemie a technologie potravin:
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie organických sloučenin .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Syntéza a struktura organických látek .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Analýza a hodnocení potravin .PDF
  • studijní obor Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky a Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie a technologie potravin .PDFTémata diplomových prací pro akademický rok 2014/2015
Přehled diplomových prací 2013/2014  PDF
Přehled diplomových prací 2012/2013 .PDF


Studenti 2. a 3. ročníku FT UTB

Rozhodujete se, jak pokračovat v magisterském studiu?
Nabízíme Vám studijní obor magisterského studia

Chemie potravin a bioaktivních látek

navazující na bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin. Tento nový studijní obor je realizován od akad. roku 2008/2009 a jeho garantem je Ústav chemie FT UTB.
Nový obor je určen především těm studentům, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí z organické chemie a biochemie, ale i o získání nových znalostí mimo jiné v oblasti farmakochemie, potravinových přísad a doplňků, organické syntézy, přírodních heterocyklických sloučenin, separačních metod a metod studia struktury molekul. Také pro ty, kteří mají zájem o práci v laboratoři, které je věnován ve studijním plánu značný časový prostor. "Čichnete" si i k excelentnímu výzkumu, který je Ústavu chemie realizován v rámci grantů. Podrobný studijní plán oboru je zveřejněn na www stránkách Ústavu chemie. Jeho absolvování je dobrým odrazovým můstkem k zahájení doktorského studia nebo k uplatnění v praxi v průmyslových, výzkumných, ale i obchodních organizacích zejména v oblasti potravinářství, farmacie, potravinových doplňků a bioaktivních látek.
Podmínkou pro přijetí studentů do tohoto magisterského studijního oboru je absolvování předmětů Organická chemie II a Bioorganická chemie ve třetím ročníku bakalářského studia.
Přijetí ke studiu není omezeno jen na absolventy bakalářského studia Chemie a technologie potravin, ale přivítáme i případné zájemce z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů.
Žádáme všechny, kteří se zajímají o studium tohoto magisterského oboru, aby se přihlásili co nejdříve u doc. Kafky (i e-mailem).

Studijní plány oboru Chemie potravin a bioaktivních látek