Studenti 2. a 3. ročníku FT UTB

Rozhodujete se, jak pokračovat v magisterském studiu?
Nabízíme Vám studijní obor magisterského studia

Chemie potravin a bioaktivních látek

navazující na bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin. Tento nový studijní obor je realizován od akad. roku 2008/2009 a jeho garantem je Ústav chemie FT UTB.
Nový obor je určen především těm studentům, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí z organické chemie a biochemie, ale i o získání nových znalostí mimo jiné v oblasti farmakochemie, potravinových přísad a doplňků, organické syntézy, přírodních heterocyklických sloučenin, separačních metod a metod studia struktury molekul. Také pro ty, kteří mají zájem o práci v laboratoři, které je věnován ve studijním plánu značný časový prostor. "Čichnete" si i k excelentnímu výzkumu, který je Ústavu chemie realizován v rámci grantů. Podrobný studijní plán oboru je zveřejněn na www stránkách Ústavu chemie. Jeho absolvování je dobrým odrazovým můstkem k zahájení doktorského studia nebo k uplatnění v praxi v průmyslových, výzkumných, ale i obchodních organizacích zejména v oblasti potravinářství, farmacie, potravinových doplňků a bioaktivních látek.
Podmínkou pro přijetí studentů do tohoto magisterského studijního oboru je absolvování předmětů Organická chemie II a Bioorganická chemie ve třetím ročníku bakalářského studia.
Přijetí ke studiu není omezeno jen na absolventy bakalářského studia Chemie a technologie potravin, ale přivítáme i případné zájemce z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů.
Žádáme všechny, kteří se zajímají o studium tohoto magisterského oboru, aby se přihlásili co nejdříve u Ing. Rouchala (i e-mailem).

Studijní plán oboru Chemie potravin a bioaktivních látek PDF