Pozor na náboje

Platí jasná zásada
oxidační číslo se ve vzorci psát nemusí.U iontů se musí psát náboj. Oxidační číslo není náboj.

Příklady

  název vzorec
s oxidačními čísly
běžný vzorec
bez vyznačených oxidačních čísel čísel -
stejný význam
špatně napsaný vzorec dané látky -
příp. úplně jiná sloučenina či prvek, než požadovaná
1. siřičitan (SIVO3- II)2- SO32- SO3   jiná látka (oxid sírový)
2. sulfid (S-II)2- S2- S   jiná látka (síra)
3. hydrogensíran (HISVIO4- II)- HSO4- HISVIO4- II    nebo HSO4   - nesmysly
4. síran hlinitý Al2III(SVIO4- II)3- II Al2(SO4)3  
5. železitý kation (FeIII)3+ Fe3+ Fe   jiná látka (železo)
6. dithiokyanatoželezitý kation [FeIII(SCN)2-I]+ [Fe(SCN)2]+ [Fe(SCN)2]   jiná látka (thiokyanatan železnatý !)
7. chlorid dithiokyanatoželezitý [FeIII(SCN)2-I]ICl-I [Fe(SCN)2]Cl  
8. peroxid (O2-I)2- O22- (O2)   jná látka (kyslík)
9. peroxid draselný K2I(O2)-II K2O2  
10. tetrahydroxohlinitan [AlIII(OH)4-I]- [Al(OH)4]- [AlIII(OH)4-I]   nebo [Al(OH)4] nesmysly
11. tetrahydroxohlitan draselný KI[AlIII(OH)4-I]-I K[Al(OH)4]  
12. hlinitá sůl (AlIII)3+ Al3+ Al   jiná látka (hliník)
13. bromid (Br-I)- Br- Br   jiná látka (atom bromu - radikál)
14. bromnan (BrIO-II)- BrO- BrO   nesmysl (oxid bromnatý - neexistuje)


Poznámky pod čarou

Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule (vzorci) je roven nule.
Součet oxidačních čísel všech atomů v iontu je roven jeho náboji.
Jednotkový náboj minus i plus se píše vpravo nahoře těsně za vzorcem bez číslice 1, takže ne 1-, ale -; a ne 1+, ale pouze +. Ostatní náboje (opět těsně vpravo nahoře za vzorcem) se píší 2+,3+,..2-,3-,.. a ne -2,-3, ...nebo +2, +3,... !! Oxidační čísla (římské číslice) se musí psát -I resp. I, není možno psát jen +,-; bez římských číslic se znaménko automaticky považuje za náboj
Zcela výjimečně se musí nechat ve vzorci vyznačená oxidační čísla, jinak nelze od sebe rozlišit sloučeniny, př.:
Berlínská modř: hexakynoželeznatan draselno-železitý KFeIII[FeII(CN)6]
Turnbullova modř: hexakynoželezitan draselno-železnatý KFeII[FeIII(CN)6]