Výuka

Laboratoř anorganické chemie


Vstup do laboratoře je podmíněn absolvovaným bezpečnostním školením.
Každý student musí bezpodmínečně nutně mít plášť a návody k prováděným úlohám.
Zásadní neznalosti problematiky související s prováděnými úlohami a nepřipravenost bude mít za následek vyloučení studenta ze cvičení a nutnost nahradit úlohu v jiném termínu.

Proto je třeba při domácí přípravě
  • přečíst si návod
  • provést výpočty hmotností a objemů, výpočty doplnit do vytištěného návodu
  • prostudovat potřebné postupy (krystalizace a filtrace, zahřívání, sušení, vážení, měření objemů a podobně) k aktuálně prováděným úlohám
  • správně odpovědět na doplňující otázky v návodu
Veškerá teorie a postupy výpočtů byly probrány v předmětu Obecná a anorganická chemie, laboratorní postupy a operace jsou uvedeny v souhrnném dokumentu laboratorni_postupy.doc.
Doporučená literatura - Vicha R., Mrkvička V.: Laboratorní cvičení z chemie, 1.vydání, UTB 2007 (skripta)

Prezenční (denní) studium (T2LA)

Časový program a podmínky zápočtu: lano.doc
Laboratorní postupy a operace: laboratorni_postupy.doc
Rozpis úloh:
Nápověda k úlohám: napovedanorg.doc

Kombinované (dálkové) studium (TQLA)

Časový program, podmínky zápočtu: lanokomb.doc

Studijní skupina bude absolvovat 2 bloky dvou úloh ve dvou termínech daných rozvrhem.

1.blok :
2. blok :
Nápověda k úlohám: napovedanorg.doc
Laboratorní postupy a operace: laboratorni_postupy.doc