Fakulta technologická
Lidé
 logouc.jpg, 2 kB   
 LIDÉ 
 VÝUKA 
 STUDIJNÍ OBOR 
 VĚDA, VÝZKUM, 
 PROJEKTY A GRANTY 
 CHARAKTERISTIKA 

Prof. Ing. Antonín KLÁSEK,.DrSc.

klasek.jpg, 13 kB

Datum a místo narození:
12. 2. 1941 v Olomouci

Vzdělání:

1955-1959 Průmyslová škola chemická v Přerově s maturitou
1960-1965 Fakulta organické technologie, VŠCHT v Praze, inženýr chemie
1966-1969 Vědecká aspirantura na katedře organické chemie VŠCHT v Praze, kandidát chemických věd
1975 Habilitace na docenta organické chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
1988 Obhajoba doktorské disertační práce na VUT v Brně, obor Nekovové materiály
1989 Jmenování profesorem pro obor Technologie kůže, plastů a pryže na FT VUT ve Zlíně

Odborná praxe:

1959-1960 Farmakon, n.p. Olomouc, provozní pracovník
1965-1976 Katedra lékařské chemie, lékařská fakulta UP v Olomouci, asistent, od r. 1968 odborný asistent
1976-dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, nyní Universita Tomáše Bati, Fakulta technologická, docent , 1986-1989 vedoucí katedry, 1985-1989 děkan, od r. 1989 profesor, 1997-2003 a 2006-dosud proděkan

Odborná činnost:

Vědecko-výzkumné zaměření:
1965-1976 výzkum v oblasti pyrrolizidinových a isochinolinových alkaloidů
1976-1989 výzkum roubování kolagenních materiálů, síťování kapalných kaučuků, kapalně krystalických polymerů, modifikace pryže
1989-dosud syntézy heterocyklických sloučenin, příprava monoacylglycerolů

Organizační činnost:

- školitel aspirantů a doktorandů, člen zkušebních aspirantských komisí- od r. 1978
- člen komise pro obhajoby CSc na FT VUT (1986-1994) a na ÚMCH AV ČR v Praze (1993-2003)
- člen a předseda habilitačních a jmenovacích komisí, oponent habilitačních prací (1980-dosud)
- vedoucí řešitel grantů VUT a grantů GAČR 104/94/0104 (1994-1996) a 203/97/0033 (1997- 2000)
- předseda organizačního výboru 50. sjezdu chemických společností ve Zlíně 1997
- člen oborových rad DS v oboru Technologie makromolekulárních látek a Technologie potravin na FT UTB
- člen oborové rady DS v oboru Organická chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (1998-dosud)
- vedoucí řešitelské skupiny Výzkumného záměru MSM 7088352101 na FT UTB

Publikační činnost:

- celkový počet 165 publikačních položek
- autor a spoluautor 115 původních prací (z toho v cizojazyčných časopisech 84) , 25 přehledných prací (z toho v cizojazyčných časopisech 14) a 2 částí v zahraničních monografiích
- autor a spoluautor 11 učebních textů (z toho 6 cizojazyčných), 34 výzkumných zpráv a 5 patentů
- autor a spoluautor 96 příspěvků na konferencích a symposiích, z toho 59 mezinárodních

Ohlasy publikační činnosti:- celkem 193 citací v mezinár. časopisech (zpracováno za období 1975-2004)

Členství v národních a mezinárodních vědeckých a odborných organizacích, vědeckých radách atd.:

- Česká společnost chemická (od r. 1965)
- Česká společnost průmyslové chemie - Gumárenská skupina Zlín
- International Society of Heterocyclic Chemistry (od r. 1999)
- Komise pro udělování Ceny Alfreda Badera (od r. 2000)
- člen Vědecké rady FT VUT ve Zlíně (nyní FT UTB) (1976-dosud)
- člen Vědecké rady VUT Brno (1985-1989 a 1997-2000)
- člen Vědecké rady UTB ve Zlíně (2001-2003)
- člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (2000-2006)

Další významné výstupy, významná ocenění:

2002 - jmenování čestným členem České společnosti chemické
2002 - Udělení Hanušovy medaile ČSCH

Seznam publikací

1. Valenta M., Janda M., Klásek A.: Alkoxylierung von 2-methyl-3-formylfuran. Collect. Czech. Chem. Commun. 31, 2410-2415 (1966).

2. Klásek A., Vrublovský P., Šantavý F.: Isolation of Pyrrolizidine Alkaloids from the Plants Senecio rivularis D.C. and Ligularia clivorum Maxim. Collect. Czech. Chem. Commun. 32, 2512-2522 (1967).

3. Klásek A.: Hofmannovo methylační štěpení. Chem. listy 61, 1043-1094 (1967).

4. Klásek A., Hrbek J., Jr., Hruban L.: Ozonizátor pro práci v semimikroměřítku. Chem. listy 62, 207-210 (1968).

5. Hruban L., Klásek A., Šantavý F.: Ultraviolet Spectra of Some Derivatives of 2,3:6,7-Di- benzosuberane. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med. 48, 9-19 (1968).

6. Klásek A., Reichstein T., Šantavý F.: Die Pyrrolizidin Alkaloide aus Senecio alpinus (L.)Scop.,, S. subalpinus Koch und S.incanus L., ssp. carniolicus (Wildt.)Br.-Bl. Helv. Chim. Acta 51, 1088-1095 (1968).

7. Klásek A., Svárovský V., Ahmed S.S., Šantavý F.: Isolation of Pyrrolizidine Alkaloids from Senecio aegyptius L. and S. desfontainei Druce (syn. S. coronopifolius Desf.). Collect. Czech. Chem. Commun. 33, 1738-1743 (1968).

8. Červinka O., Hub L., Klásek A., Šantavý F.: Absolute Configuration at C-2 of Some Necic Acids. Chem. Commun. 1968, 261-263.

9. Klásek A., Šimánek V., Šantavý F.: Conversion of Rhoeageninediol to Coptisine. Tetrahedron Lett. 1968, 4549-4551.

10. Klásek A.: A New Method of Purification of Raw Mixtures of Alkaloids. Separation Sci. 3, 319-323 (1968).

11. Klásek A., Neuner-Jehle N., Šantavý F.: The structure of Clivonecic Acid. Collect. Czech. Chem. Commun. 34, 1459-1469 (1969).

12. Šimánek V., Klásek A., Šantavý F.: Ultraviolet Absorption Spectroscopy of Some Pyrrolizidine Alkaloids. Collect. Czech. Chem. Commun. 34, 1832-1837 (1969).

13. Klásek A., Neuner-Jehle N., Šantavý F.: Structure of the Amide C6H11NO from Senecio rivularis D.C. Chem. & Ind. (London) 1969, 987-988.

14. Šimánek V., Klásek A.: The Demethylation of Quaternary Ammonium Salts of Some Alkaloids by Sodium Selenophenolate. Tetrahedron Lett. 1969, 3039-3040.

15. Klásek A.: Alkaloidy některých rostlin subtribu Senecionineae. Kandidátská disertační práce. LF UP, Olomouc 1969, 133 s.

16. Klásek A., Sedmera P., Šantavý F.: Structure of the Alkaloid Clivorine. Collect. Czech. Chem. Commun. 35, 956-969 (1970).

17. Klásek A.: Způsob čištění surových směsí alkaloidů. Čsl. patent 137 872 (25. 5. 1970).

18. Klásek A., Sedmera P., Šantavý F.: Alkaloids from Some Plants of the Genus Ligularia. Collect. Czech. Chem. Commun. 36, 2205-2215 (1971).

19. Klásek A., Šantavý F., Duffield A.M., Reichstein T.: Alkaloide aus Euonymus europaea L. Helv. Chim. Acta 54, 2144-2158 (1971).

20. Birnbaum K.B., Klásek A., Sedmera P., Snatzke G., Johnson L. F., Šantavý F.: Revised Structure of the Alkaloid Clivorine. Tetrahedron Lett. 1971, 3421-3424.

21. Šimánek V., Klásek A.: The Structure of Some Compounds Derived from a-Narcotine. Tetrahedron Lett. 1971, 4133-4134.

22. Klásek A., Samek Z., Šantavý F.: The Structure of Evozine, an Alkaloid Isolated from Euonymus europaea L. Tetrahedron Lett. 1972, 941-944.

23. Klásek A., Šimánek V., Šantavý F.: Isolation of Bikhaconiti ne, Chasmaconitine, Indaconitine and Pseudaconitine from Aconitum ferox Wall. Lloydia 35, 55-60 (1972).

24. Klásek A.: Vydělenije i strojenije někotorych alkaloidov rjada pyrrolizidina. Chim. Rost. Věščestv (Taškent) 1972, 41-45.

25. Hrbek J.,Jr., Hruban L., Klásek A., Kochetkov N.K., Likhosherstov A.M., Šantavý F., Snatzke G.: Chiroptical Properties of Some Pyrrolizidine Alkaloids. Collect. Czech. Chem. Commun. 37, 3918-3935 (1972).

26. Sedmera P., Klásek A., Duffield A.M., Šantavý F.: Structure of the Alkaloid Erucifoline. Collect. Czech. Chem. Commun. 37, 4112-4119 (1972).

27. Šimánek V., Klásek A.:Preparations and Reactions of Some Substances with Protoberberine Skeleton. Collect. Czech. Chem. Commun. 38, 1614-1619 (1973).

28. Jašek J., Klásek A., Šimánek V., Šantavý F.: TLC-Comparison of Alkaloidal Mixtures from Some Aconitum Roots. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med. 65, 33-50 (1973).

29. Klásek A.: The Investigation of Pyrrolizidine Alkaloids at the Institute of Chemistry of the Medical Faculty, Palacký University in Olomouc. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med. 65, 33-50 (1973).

30. Klásek A., Sedmera P., Boeva A., Šantavý F.: Nemorensine, an Alkaloid from Senecio nemorensis L. Collect. Czech. Chem. Commun. 38, 2504-2512 (1973).

31. Klásek A., Šula B., Šantavý F.: Alkaloids from Senecio fluviatilis Wallr. Collect. Czech. Chem. Commun. 38, 2658-2660 (1973).

32. Šimánek V., Klásek A., Šantavý F.: The Emde Degradation of Rhoeadine and Rhoeagenine Methiodides. Tetrahedron Lett. 1973, 1779-1782.

33. Šantavý F., Hegerová S., Hruban L., Klásek A., Němečková A., Šimánek V., Walterová D.: Ultraviolet, Infrared, and Proton Magnetic Resonance Spectra of Simple Aromatic Compounds Substituted by Hydroxyl, Methoxyl and Methylenedioxy Groups. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med., Suppl.XIII, 1973, 134 s.

34. Mnatsakanyan V.A., Preininger V., Šimánek V., Klásek A., Dolejš L., Šantavý F.: Isolation and Structural Elucidation of Two New Alkaloids from Papaver macrostomum Boiss. et Huet. Tetrahedron Lett. 1974, 851-852.

35. Šimánek V., Klásek A., Hruban L., Preininger L., Šantavý F.: The Emde Degradation of Isorhoeadine Derivatives. Tetrahedron Lett. 1974, 2171-2174.

36. Klásek A.: Isolace, struktury a reakce některých esterových alkaloidů. Habilitační práce. PF UP, Olomouc 1974, 96 s.

37. Klásek A., Sedmera P., Šantavý F.: Quaternary Dihydropyrrolizines. Collect. Czech. Chem. Commun. 40, 568-573 (1975).

38. Šimánek V., Hruban L., Preininger L., Němečková A., Klásek A.: The Emde Degradation of Some Rhoeadine and Isorhoeadine Derivatives.Collect. Czech. Chem. Commun. 40, 705-711 (1975).

39. Klásek A., Weinbergová O.: The Pyrrolizidine Alkaloids. Rec. Develop. Chem. Nat. Carbon Comp., Vol. VI. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975, 35-134.

40. Klásek A., Mnatsakanyan V.A., Šantavý F.: Alkaloids from Senecio cineraria D.C. Collect. Czech. Chem. Commun. 40, 2524-2528 (1975).

41. Němečková A., Eber M., Dvořáčková S., Klásek A., Šimánek V., Walterová D.: Obecná a anorganická chemie pro studující stomatologie. ES UP, Olomouc 1975, 124 s.

42. Vymětal J., Klásek A., Šimánek V.: Electronic and Proton Magnetic Resonance Spectra of Some Alkylpyridines. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med., 73, 51-61 (1975).

43. Šimánek V., Preininger V., Klásek A., Juřina J.: The Structure and Synthesis of Sevanine. Heterocycles 4, 1263-1266 (1976).

44. Klásek A., Ciesla M., Dvořáčková S.: Identification of Some Necic Acids by Thin-Layer Chromatography. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med., 79, 47-49 (1976).

45. Nguyen Thi Nghia, Sedmera P., Klásek A., Dolejš L., Boeva A., Drjanovska L., Šantavý F.: Bulgarsenine and Retroisosenine, Alkaloids from Senecio nemorensis L., var. bulgaricus (Vel.) Stoj. et Stef. Collect. Czech. Chem. Commun. 41, 2952-2963 (1976).

46. Klásek A.: Degradazione di Hofmann. Encicl. della Chimica, Vol. VI. USES Ed. Sci., Firenze 1977, pp. 302-312.

47. Mnatsakanyan V.A., Preininger V., Šimánek V., Juřina J., Klásek A., Dolejš L., Šantavý F.: Isolation and Chemistry of the Alkaloids from Papaver macrostomum Boiss. et Huet. Collect. Czech. Chem. Commun. 42, 1421-1430 (1977).

48. Šimoníková J., Klásek A.: Chemie II. Učební text. ES VUT,Brno 1977, 226 s.

49. Šimoníková J., Klásek A.: Cvičení z chemie II. Učební text. ES VUT, Brno 1977, 68 s.

50. Jovčeva R.J., Boeva A., Potěšilová H., Klásek A., Šantavý F.: Alkaloids from Senecio procerus L., var. procerus Stoj. Stef. at Kit. Collect. Czech. Chem. Commun. 43, 2312-2314 (1978).

51. Dvořáčková S., Šantavý F., Klásek A.: Isolation of Othosenine from Senecio cineraria D.C. Acta Univ. Olomuc., Fac. Med., 86, 33-37 (1978).

52. Luňák S., Kitzler J., Krátký B., Dušek K., Klásek A., Šimoníková J., Borkovec J.: Způsob přípravy tvrditelných pryskyřic. Čsl. patent 193 354 (31. 1. 1979).

53. Klásek A., Šimoníková J., Svoboda P.: Způsob přípravy vícejaderného chromitého komplexu kyseliny diisopropylsalicylové. Čsl. patent 194 148 (7. 6. 1979).

54. Klásek A., Šimoníková J., Svoboda P.: Příprava chromitého katalyzátoru pro reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Chem. průmysl 29, 352-354 (1979).

55. Klásek A., Sedmera P., Vokoun J., Boeva A., Dvořáčková S., Šantavý F.: Oxynemorensine, an Alkaloid from Senecio nemorensis L., var. subdecurrens Griseb. Collect. Czech. Chem. Commun. 45, 548-558 (1980).

56. Klásek A., Šimánek V.: Nitrazione. Encicl. della Chimica, Vol. VIII. USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 11-23.

57. Klásek A.: Ossidazione di Oppenauer. Encicl. della Chimica, Vol. VIII. USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 141-142.

58. Klásek A.: Ossalico Acido. Encicl. della Chimica, Vol. VIII. USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 199-200.

59. Klásek A.: Perossidi Organici. Encicl. della Chim.,Vol. VIII. USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 391-393.

60. Klásek A., Šimánek V.: Pirani. Encicl. della Chimica, Vol. VIII. USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 529-536.

61. Klásek A.: Nauka o polymerech II - Biopolymery. Učební text. SNTL, Praha 1980, 115 s.

62. Klásek A., Janiš R., Šimoníková J., Šimoník J.: Control of Chemical Embossing Technology. J. Vinyl Technol. 2, 262-264, (1980).

63. Tkáč J., Klásek A.: Způsoby likvidace kožedělných odpadů. Kožařství 30, 67-69 (1980).

64. Klásek A., Janiš R., Galatík A., Tkáč J., Pecha F.: Vlastnosti a kvalita doplňkového krmiva z chromitých odpadů. Kožařství 30, 342-350 (1980).

65. Stockij A.A., Klásek A., Ivanov V.A., Panunceva T.B., Postnikova I.J.: Metodičeskoje ukazanije po iděntifikaciji organičeskich sojediněnij metodami spektralnogo analiza. Učební text. Inst. Text. i legkoj Promyšl., Leningrad 1980, 29 s.

66. Klásek A., Janiš R., Šimoníková J., Šimoník J.: Controlling Chemical Embossing Technology. Tech. Pap., Reg. Tech. Conf. - Soc. Plast. Eng.(Plast. Prog. Process) 1980, 648-651.

67. Kupec J., Klásek A., Hudečková M., Sedlák J., Mládek M.: Separace, izolace a identifikace některých biopolymerních složek koželužského a městského aktivivaného kalu. Kožařství 31, 62-69 (1981).

68. Tkáč J., Klásek A.: Možnosti odchromování usňových odpadů. Kožařství 31, 69-73 (1981).

69. Klásek A., Tkáč J.: Některé směry výzkumu zpracování kožedělných odpadů v Japonsku. Kožařství 31, 132-134 (1981).

70. Klásek A., Pořízek L., Tkáč J.: Možnosti roubování kolagenních bílkovin. Kožařství 31, 169-176 (1981).

71. Pecha F., Tkáč J., Svoboda V., Klásek A.: Alkalická hydrolýza brusného prachu z chromočiněných usní. Kožařství 31, 242-247 (1981).

72. Komenda J., Klásek A., Svoboda P.: Způsob přípravy chromitých katalyzátorů reakce organických kyselin s epoxidy. Čsl. patent 218 835 (9. 11. 1982).

73. Dědek J., Tkáč J., Klásek A.: Chování hydrolyzátu glutinu na měničích iontů. Kožařství 32, 74-76 (1982).

74. Tkáč J., Klásek A.: Některé netradiční směry zpracování kožedělných odpadů. Kožařství 32, 109-111 (1982).

75. Tkáč J., Pecha F., Kremr M., Slovák J., Klásek A.: Možnosti zpracování strojní klihovky. Kožařství 32, 135-138 (1982).

76. Klásek A., Cihlář P., Pavelka F., Tkáč J.: Odchromování postružin systémem peroxid vodíku - alkalie. Kožařství 32, 285-293 (1982).

77. Klásek A., Cihlář P., Pavelka F., Tkáč J.: Optimalizace odchromování postružin oxidační metodou a možnosti zpracování dechromačních lázní. Kožařství 32, 303-307 (1982).

78. Stockij A.A., Ivanov V.A., Klásek A.: Metodičeskoje ukazanije po proveděniju praktičeskich i laboratornych zanjatij po nomenklature organičeskich sojediněnij. Učební text. Inst. Text. i Legkoj Promyšl., Leningrad 1982, 39 s.

79. Klásek A.: Reazione di Pommeranz-Fritsch. Encicl. della Chimica, Vol. IX. USES Ed. Sci., Firenze 1982, pp. 104-107.

80. Klásek A.: Reazione di Reformatsky. Encicl. della Chimica, Vol. IX, USES Ed. Sci., Firenze 1982, pp. 390-392.

81. Klásek A.: Alcaloidi di Senecio. Encicl. della Chimica, Vol. IX, USES Ed. Sci., Firenze 1980, pp. 543-548.

82. Klásek A., Bačáková M., Pavelka F.: Vliv reakčních podmínek na roubování želatiny methylmethakrylátem. Kožařství 32, 338-341 (1982).

83. Luňák S., Jelínek K., Smrčka J., Hájek K., Klásek A., Klejch J.: Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice. Čsl. patent 225 423 (5. 10. 1983).

84. Janiš R., Pořízek L., Pavelka F., Klásek A.: Roubování chromočiněných postružin methylmethakrylátem, iniciované Ce(IV) ionty. Kožařství 33, 17-21 (1983).

85. Klásek A., Maamri L., Pavelka F., Tkáč J.: Kinetika odchromování postružin glycinem. Kožařství 33, 45-50 (1983).

86. Klásek A., Bačáková M., Šimoníková J., Pavelka F., Tkáč J.: Ce(IV) Ion Initiated Grafting of Methyl Methacrylace onto Gelatin. J. Appl. Polym. Sci. 28, 2715-2728 (1983).

87. Klásek A., Blatná L., Pavelka F., Tkáč J.: Odchromování postružin glycinem v diskontinuálním modelu. Kožařství 33, 164-167 (1983).

88. Klásek A., Blatná L., Pavelka F., Tkáč J.: Odchromování postružin glycinem v kontinuálním modelu a možnosti regenerace extrakčních roztoků. Kožařství 33, 196-199 (1983).

89. Klásek A., Tkáč J.: II. celost. seminář "Koželužské odpady a jejich ekonomické využití". Kožařství 33, 211-215 (1983).

90.Tkáč J., Maňas M., Klásek A., Pecha F.: Bor- Borfeldolgozoipari Kutato Intenz. Bor- Cipotech. 33, 211-216 (1983).

91. Klásek A.: Succinico Acido. Encicl. della Chimica, Vol. X. USES Ed. Sci., Firenze 1983, pp. 121-122.

92. Klásek A.: Reazione di Willgerodt. Encicl. della Chimica, Vol. X. USES Ed. Sci., Firenze 1983, pp. 559-562.

93. Klásek A.: Reazione di Williamson. Encicl. della Chimica, Vol. X. USES Ed. Sci., Firenze 1983, pp. 562-564.

94. Klásek A.: Xantine. Encicl. della Chimica, Vol. X. USES Ed. Sci., Firenze 1983, pp. 581-584.

95. Kupec J., Klásek A.: Cvičení z biopolymerů. Učební text. ES VUT, Brno 1983, 60 s.

96. Šimoníková J., Klásek A.: Roubování želatiny a kolagenní vlákniny methylmethakrylátem a akrylonitrilem za přítomnosti akroleinu. Kožařství 34, 41-43 (1984).

97. Klásek A., Gburová M., Pavelka F., Tkáč J.: Odchromování postružin kyselinou sírovou. Kožařství 34, 44, 74-79 )1984(.

98. Klásek A., Jurečková V., Pavelka F., Tkáč J.: Alkalická oxidace a hydrolýza chromitých postružin. Kožařství 34, 140-142 (1984).

99. Klásek A., Filípková J., Bačáková M., Kaszonyiová A., Pavelka F.: Roubování klihu methylmethakrylátem. Kožařství 34, 255-261 (1984).

100. Klásek A., Tkáč J.: Základní směry využití odpadů z usní ve Francii. Kožařství 34, 288-290 (1984).

101. Tkáč J., Klásek A.: Škodlivost sloučenin chromu ve výživě zvířat. Kožařství 34, 320-322 (1984).

102. Klásek A., Kúdelová B., Pavelka F., Tkáč J.: Odchromování usňového manipulačního odpadu kyselinou sírovou. Kožařství 34, 342-345 (1984).

103. Stockij A.A., Ivanov V.A., Klásek A.: Nomenklatura monofunkcionalnych organičeskich sojediněnij. Učební text. Inst. Text. i Legkoj Promyšl., Leningrad 1984, 32 s.

104. Panuntseva T.B., Krivova T.I., Klásek A., Stotskii A.A.: Modification of Fibers Produced from Acrylonitrile. Intensif. Tekhnol. Otdelki i Modif. Tekstil. Materialov 1984, 80-83. Ref. Zh.., Khim. 1985, Abstr. No. 20T407.

105. Stockij A.A., Ivanov V.A., Klásek A.: Nomenklatura polifunkcionalnych organičeskich sojediněnij. Učební text. Inst. Text. i Legkoj Promyšl. , Leningrad 1985, 27 s.

106. Klásek A., Uchytil V., Pavelka F.: Odchromování postružin kyselinou sírovou v průtočném reaktoru. Kožařství 35, 15-19 (1985).

107. Šimoníková J., Ponczová D., Pavelka F., Klásek A.: Hydrolýza chromitých postružin kyselinou akrylovou. Kožařství 35, 52-54 (1985).

108. Klásek A., Bačáková M., Kaszonyiová A., Pavelka F.: Bisulfite-Persulfate Initiated Grafting of Methyl Methacrylate onto Gelatin. J. Appl. Polym. Sci. 30, 515-529 (1985).

109. Klásek A., Kaszonyiová A., Pavelka F.: Roubování kolagenní vlákniny 2-hydroxy-ethylmethakrylátem. Kožařství 35, 70-75 (1985).

110. Klásek A., Kaszonyiová A., Sýkorová M.: Modifikace vlákniny z chromitých postružin roubováním hydrofilními akryláty. Kožařství 35, 102-104 (1985).

111. Klásek A.: Příprava kompositů kolagen-polyakryláty z odpadů kožedělného průmyslu. Doktorská dosertační práce. FT VUT, Gottwaldov 1986, 226 s.

112. Klásek A., Kaszonyiová A., Pavelka F.: Grafting of 2-Hydroxyethyl Methacrylate and Methyl Methacrylate onto Chrome Tanned Collagen Fibers. J. Appl. Polym. Sci. 31, 2007-2019 (1986).

113. Klásek A., Šimoníková J., Kaszonyiová A., Pavelka F., Janda L.: Grafting of 3-Chloro-2-Hydroxypropyl Acrylate onto Chrome Tanned Collagen Fibers. J. Appl. Polym. Sci. 31, 2021-2033 (1986).

114. Šimoníková J.,Hladíková S., Pavelka F., Klásek A.: Roubování kolagenní vlákniny kyselinou akrylovou a 3-chlor-2-hydroxypropylakrylátem. Kožařství 36, 254-257 (1986).

115. Šimoníková J., Kolář D., Pavelka F., Klásek A.: Roubování směsi kolagenní a celulosové vlákniny 3-chlor-2-hydroxypropylakrylátem. Kožařství 36, 287-290 (1986).

116. Klásek A., Šimoníková J., Opletalová I., Pavelka F.: Roubování klihu směsí methylmethakrylátu a 3-chlor-2-hydroxypropylakrylátu. Kožařství 36, 328-330 (1986).

117. Stotskii A.A., Fomina V.V., Lebedeva N.P., Klásek A.: Synthesis and Study of 1-Vinyl-3,5-dichloro-1,2,4-triazole. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol. 29 (5), 41-43 (1986).

118. Rjabinkin I.I., Cvetkova S.V., Klásek A.: Nomenklatura organičeskich sojediněnij, časť I. Učební text. Inst. Text. i Legkoj Promyšl. , Leningrad 1988, 31 s.

119. Vinklárek Z., Krejčí J., Vondruška M., Klásek A.: A New Method for the Determination of the Chemical Composition of Poly(ethylene terephtalate-co-p-oxybenzoate). Acta Polym. 42, 360-362 (1991).

120. Klásek A., Fuňáková M., Vaněk P.: Vulkanizace kapalného kaučuku plněného usňovým brusným prachem. Kožařství 42, 260-266 (1992).

121. Klásek A., Fuňáková M., Vaněk P.: Ovlivnění mechanických vlastností vulkanizátů kapalného kaučuku plněného usňovým brusným prachem. Kožařství 42, Spec. Issue, 8-14 (1992).

122. Klásek A., Šimoník J.: Polymery se strukturou kapalnýc h krystalů. Plasty a kaučuk 30, 119-123 (1993).

123. Klásek A., Šimoník J.: Polymerní kapalné krystaly. Vesmír 73, 131-134 (1994).

124. Klásek A., Vaněk P.: Vulcanization of Liquid Carboxyl-Terminated Rubber Filled with Leather Buffing Dust. J. Appl. Polym. Sci. 53, 735-746 (1994).

125. Klásek A., Kafka S.: Nekarcinogenní modifikátory dynamických vlastností pryže. Plasty a kaučuk 32, 132-136 (1995).

126. Kafka S., Klásek A., Sedmera P.: N-(2-Methyl-2-nitropropyl and N-Nitrosoderivatives of Some Diamines. Collect. Czech. Chem. Commun. 60, 1541-1550 (1995).

127. Klásek A., Kafka S., Kappe T.: Synthesis and Some Reactions of 3-Substituted 1,4-Bis(4-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-6-yloxy)butanes. Collect. Czech. Chem. Commun. 60, 2137-2146 (1995).

128. Klásek A., Škabrahová D.: Composites from Liquid Carboxyl-Terminated Rubber and Leather Buffing Dust. In: Handbook of Applied Polymer Processing Technology (Ed. N.P. Cheremisinoff), Marcel Dekker Publ., New York 1996, pp. 681-701.

129. Klásek A., Špaček J., Čuřík R., Kafka S.: Efficiency of Some Novell Carbon Black/Rubber Coupling Agents. J. Appl. Polym. Sci. 61, 1137-1146 (1996).

130. Kafka S., Kovář M., Klásek A., Kappe T.: Reaction of 3-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-2,4-diones with Ethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate. J. Heterocycl. Chem. 33, 1977-1982 (1996).

131. Klásek A., Kafka S., Starigazda J.: O-Acetylation of 4-Hydroxybenzoic Acid with Acetic Anhydride. Chem. Papers 51, 111-116 (1997).

132. Kafka S., Košmrlj J., Klásek A.: Changes of 3-hydroxyquinoline-2,4-(1H,3H)-diones in alkaline medium. Chem. Listy 91, 674-675 (1997).

133. Klásek A., Kafka S.: Conversion of 3-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2,4-diones to 2,3a,4,5-Tetrahydrofuro[2,3-c]quinoline-2,4-diones via an Intramolecular Wittig Reaction. J. Heterocycl. Chem. 35, 307-311 (1998).

134. Klásek A., Kořistek K., Polis J., Košmrlj J.: Unprecedented Reactivity of 5-Substituted 3-hydroxy-1,2,3,4.-tetrahydroquinoline-2,4-diones with Ethyl (triphenylphosphoran-ylidene)acetate. Heterocycles 48, 2309-2326 (1998).

135. Klásek A., Kořistek K., Polis J., Košmrlj J.: Synthesis of Novel 3-Acyloxy-1,3-dihydro-2H-indol-2-ones and Isomeric 4-Acyl-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-ones: Double Rearrangement of 3-Hydroxyquinoline-2,4(1H,3H)-diones. Tetrahedron 56, 1551-1560 (2000).

136. Janiš R., Krejčí J., Klásek A.: Preparation of 1-Monoacylglycerols from Glycidol and Fatty Acids Catalyzed by the Chromium(III)-Fatty Acid System. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2000, 351-354.

137. Klásek A., Filipovičová E., Špaček J.: Efficiency of Some Dinitrodiamines and Dinitrodiamides in Improving of Dynamic Properties of Vulcanized Rubber. J. Appl. Polym. Sci. 81, 1439-1443 (2001).

138. Kafka S., Klásek A., Košmrlj J.: Novel Ring Contraction of 3-Hydroxy-2,4(1H,3H)-quinolinediones in Aqueous Alkali. The First Convenient Route to 2-Hydroxyindoxyls. J. Org. Chem. 66, 6394-6399 (2001).

139. Kafka S., Klásek A., Polis J., Košmrlj J.: Syntheses of 3-Aminoquinoline-2,4(1H,3H)-diones. Heterocycles 57, 1659-1682 (2002).

140. Kafka S., Klásek A., Kočevar M., Košmrlj J., Polis J., Soidinsalo O.S.: Syntézy a reakce nových 3-amino-1H,3H-chinolin-2,4-dionů. Chem. Listy 96, 958 (2002).

141. Klásek A., Polis J., Mrkvička V., Košmrlj J.: Synthesis of 3-Thiocyanato-1H,3H-quinoline-2,4-diones. J. Heterocycl. Chem. 39, 1315-1320 (2002).

142. Klásek A., Kořistek K., Lyčka A., Holčapek M.: Unprecedented Reactivity of 3-Amino-1H,3H-quinoline-2,4-diones with Urea: An Efficient Synthesis of 2,6-Dihydro-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-diones. Tetrahedron 59, 1283-1288 (2003).

143. Klásek A., Kořistek K., Sedmera P., Halada P.: A New Synthesis of 4-Alkyl/Aryl-5,6-dihydro-2H-pyrano[3,2-c]quinoline-2,5-diones and Molecular Rearrangement of Their 3-Bromo Derivatives to 2-Alkyl/Aryl-4-oxo-4,5-dihydro-furo[3,2-c]quinoline-3-carboxylic Acids. Heterocycles 60, 799-815 (2003).

144. Klásek A., Kořistek K., Lyčka A., Holčapek M.: Reaction of 1-alkyl/aryl-3-amino-1H,3H-quinoline-2,4-diones with urea. Synthetic route to novel 3-(3-acylureido)-2,3-dihydro-1H-indol-2-ones, 4-alkylidene-1´H-spiro[imidazolidine-5,3´-indole]-2,2´-diones, and 3,3a-dihydro-5H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones. Tetrahedron 59, 5279-5288 (2003).

145. Klásek A., Kořistek K., Kafka S., Košmrlj J.: Thermal Rearrangement of 3-Hydroxy-1H,3H-quinoline-2,4-diones to 3-Acyloxy-2,3-dihydro-1H-indol-2-ones. Heterocycles 60, 1811-1820 (2003).

146. Janiš R., Krejčí J., Klásek A.: The Study of Thermal Stability and Morphology of 1-Acylglycerols. Tenside Surf. Det. 40, 143-147 (2003).

147. Klásek A., Mrkvička V.: 1-Methyl-3-phenyl-3-thiocyanato-1H,3H-quinoline-2,4-dione: A Novel Thiocyanating Agent. J. Heterocycl. Chem. 40, 747-752 (2003).

148. Kafka S., Klásek A., Pevec A., Košmrlj J.: Furo[3,4-c]quinoline-3,4(1H,5H)-diones. Preparation and Structure Investigation. Chem. listy 97, 1109-1110 (2003).

149. Klásek A., Mrkvička V., Pevec A., Košmrlj J.: Novel Tandem Hydration/Cyclodehydration of a-Thiocyanatoketones to 2-Oxo-3-thiazolines. Application to Thiazolo[5,4-c]quinoline-2,4(3aH,5H)-dione Synthesis. J. Org. Chem. 69, 5646-5651 (2004).

150. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M., Hoza I.: Reaction of 3-Amino-1H,3H-quinoline-2,4-diones with Nitrourea. Synthetic Route to Novel 3-Ureidoquinoline-2,4-diones and Imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones. Tetrahedron 60, 9953-9961 (2004).

151. Lyčka A., Klásek A., Kořistek K., Holčapek M.: 1H-15N NMR Correlation Study of Reaction Products of Some 3-Amino-1H,3H-quinoline-2,4-diones with Urea. Sci. Pap. Univ. Pardubice, Ser. A, 10, 155-164 (2004).

152. Janiš R., Klásek A., Krejčí J., Bobálová J.: Influence of Some Chromium Complexes on the Conversion Rate of Glycidol - Fatty Acid Reaction. Tenside Surf. Det. 42, 44-48 (2005).

153. Paleta O., Pomeisl K., Kafka S., Klásek, A., Kubelka, V.: New modification of the Perkow reaction: halocarboxylate anions as leasing groups in 3-acyloxyquinoline-2,4(1H,3H)-dione compounds. Beilstein J. Org. Chem. 2005, 1:17.

154. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M., Hoza I.: Reaction of 3-Aminoquinoline-2,4-diones with Isocyanates. Synthesis of Novel 3-(3´-Alkyl/arylureido)quinoline-2,4-diones and Their Cyclic Carbinolamide Isomers. J. Heterocyclic Chem. 43, 203-211 (2006).

155. Janiš R., Klásek A., Bobálová J.: Chromium(III) Acetate Hydroxide - an Efficient Catalyst for Preparation of 1-Monoacylglycerols by the Glycidol - Fatty Acid Reaction. J. Food Lipids 13, 199-209 (2006).

156. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M., Kovář M., Hoza I.: Molecular rearrangement of 1-Substituted 3-Aminoquinoline-2,4-diones in Their Reaction with with Urea and Nitrourea. Synthesis amd Transformations of Reaction Intermediates. J. Heterocyclic Chem. 43, 1251-1260 (2006).

157. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M.: Přesmyky imidazo[4,5-c]chinolin-2,4-dionů. Chem. listy 100, 651 (2006).

158. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M.: Molecular rearrangement of 1-substituted 9b-hydroxy-3,3a,5,9b-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones - an unexpected pathway to new indole and imidazolinone derivatives. Tetrahedron 63, 7059-7069 (2007). doi: 10.1016/j.tet.2007.05.012.

159. Pomeisl K., Kvíčala J., Paleta O., Klásek A., Kafka S., Kubelka V., Havlíček J., Čejka J.: Limitations of the Wittig-Horner-type annulation of fluorobutenolide moiety to 3-hydroxyquinoline-2,4(2H,3H)-diones. Novel modification of the Perkow reaction including fluorinated acyloxy leaving groups. Tetrahedron 63, 10549-10561 (2007). doi: 10.1016/j.tet.2007.07.058.

160. Kafka S., Košmrlj J., Klásek A., Pevec A.: Rearrangement of furo[2,3-c]quinoline-2,4(3aH,5H)-diones to furo[3,4-c]quinoline-3,4(1H,5H)-diones. Tetrahedron Letters 49, 90-93 (2008), doi: 10.1016/j.tetlet.2007.211.010.

161. Klásek A., Lyčka A., Holčapek M., Hoza I.: New Approaches to the Synthesis of 4-(2-Aminophenyl)imidazolin-2-ones and 3-Ureidoindoles and a Study of Their Interconversion. Helv. Chim. Acta 91, (2), 354-370 (2008).

162. Kafka S., Klásek A., Polis J., Rosenbreierová V., Palík C., Mrkvička V., Košmrlj J.: The First Entry to Pyrrolo[2,3-c]quinoline-2,4(3aH,5H)-diones. Tetrahedron 64, 4387-4402 (2008), doi: 10.1016/j.tet.2008.02.063.

163.Mrkvička V., Klásek A., Kimmel R., Pevec A., Košmrlj J.: Thermal reaction of 3aH,5H-thiazolo[5,4-c]quinoline-2,4-diones - an easy pathway to 4-amino-1H-quinolin-2-ones and novel 6H-thiazolo[3,4-c]quinazoline-3,5-diones. Arkivoc 2008, (xiv), 289-302.

164. Klásek A., Lyčka A., Mikšík I., Růžička A.: Molecular rearrangement of 9b-hydroxy-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones - a convenient pathway to spiro imidazolidine oxindole derivatives. Helv. Chim. Acta. 92, 689-708 (2009), doi: 10.1002/hlca.200800338.

165. Klásek A., Mrkvička V., Lyčka A., Mikšík I., Růžička A.: Reaction of 1-substituted 3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanates. An easy pathway to generate novel 2-thioxo-10H-spiro[imidazoline-5,30-indole]-2,2´-diones. Tetrahedron 65, 4908-4916 (2009), doi: 10.1016/j.tet.2009.04.009.
Najdete nás i na Facebooku. Facebook
rozvrh ústavu ZS 19/20 PDF
Krajské kolo Chemické olympiády kat. B 30.4.2019, fotky na G+
Krajské kolo Chemické olympiády kat. C 4.4.2019, fotky na G+
rozvrh ústavu LS 18/19 PDF
7.12.2018 proběhlo další krajské kolo, tentokráte 55. ročníku Chemické olympiády kategorie A, fotky
rozvrh ústavu ZS 18/19 PDF
70.sjezd chemiků - fotky
70.sjezd chemiků ve Zlíně
rozvrh ústavu LS 17/18 PDF
fotka lidí na ÚCH

Laboratory of instrumental analysis
CHEMIKÁLIE (.xls)
kontakt:
Ústav chemie (ÚCH)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín
Česká republika
telefon: 57 603 1115