Lidé

vedení ústavu:
Ing. Michal Rouchal, Ph.D. - ředitel, tel.: 57 603 1432, místnost: 429/U15
Ing. Lenka Trhlíková - asistentka ředitele, tel.: 57 603 1561, místnost: 430/U15
Doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D. - zástupce ředitele, tel.: 57 603 1103, místnost: 424/U15
Ing. Roman Kimmel, Ph.D. - tajemník, tel.: 57 603 1217, místnost 425/U15

profesor:
Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc., tel.: 57 603 1413, místnost 420/U15

docenti:
Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc., tel.: 57 603 1115, místnost: 423/U15
Doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D., tel.: 57 603 1103, místnost: 424/U15

odborní asistenti:
RNDr. Dalibor Dastych, Dr., tel.: 57 603 1434, místnost: 426/U15
RNDr. Lenka Dastychova, Ph.D., tel.: 57 603 1217, místnost: 425/U15
Ing. Roman Kimmel, Ph.D., tel.: 57 603 1217, místnost 425/U15
Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D., tel.: 57 603 1552, místnost: 421/U15
Ing. Michal Rouchal, Ph.D., tel.: 57 603 1432, místnost: 429/U15

techničtí pracovníci:
Hana Geržová, tel.: 57 603 1431, místnost: 411/U15
Ing. Ivana Hasáková, tel.: 57 603 1231, místnost: 422/U15
Ing. Lenka Trhlíková, tel.: 57 603 1003, místnost: 220/U15

lektor:
Ing. Michal Kovář, tel.: 57 603 1464, místnost: 426/U15

doktorandi:
   prezenční forma studia
Ing. Kristýna Jelínková, tel.: 57 603 1553, místnost: 449/U15
Jelica Kovacević, tel.: 57 603 1553, místnost: 449/U15
Milićević David, tel.: 57 603 1107, místnost: 410/U15
Ing. Heda Surmová, tel.: 57 603 1553, místnost: 449/U15
Ing. Filip Zatloukal, tel.: 57 603 1553, místnost: 449/U15
   kombinovaná forma studia
Ing. Eva Achbergerová
Ing. Eva Babjaková
Ing. Petra Branná
Ing. Andrea Čablová
Ing. David Gergela
Ing. Jana Hermanová
Ing. Filip Křemen
Ing. Alena Matelová

emaily zaměstnanců