Výuka

Organická chemie (T2OC1)


Podmínky zápočtu a hodnocení studentů: hodnoc.doc
Časový plán přednášek: predn.doc
Časový plán seminářů: semin.doc
Otázky ke zkoušce: otazky..doc
Ke zkoušce se zapisujte ve STAGu, název předmětu - Organická chemie, kód T2OC1.

Výsledky zápočtových testů,
%příklady/%názvosloví, tudíž je to obráceně než v písemkách

Skupina:    01-CH1Z1+CH1Z2+CH1M1+CP1G1 |  02-CP1P1 |  03-CP1P2+CP1P3 |  04-CP1K1+CP1K2 |  05-CH1P1+CP1P2 |  06-2. a 3.ročník  

Písemné práce
V průběhu semestru se bude psát šest povinných průběžných písemných prací. Celkem je možno získat maximálně 200 bodů. Termíny těchto písemných prací budou sděleny na semináři.
Při zisku minimálně 80% z obou oblastí (názvosloví a reakce) všech průběžných písemných prací (tj. nejméně 160 bodů) nemusí student psát zkouškovou písemnou práci a ke zkoušce mu budou započteny body dosažené při průběžných písemných pracích.
Studenti, kteří nedosáhnou v těchto průběžných písemných pracích minimálně 50% bodů z názvosloví organických sloučenin a 50% bodů z chemických reakcí, mohou psát dvě opravné písemné práce na začátku zkouškového období v termínech, které budou vypsány ve STAGu. 1. opravná písemná práce je vypsána na 17.5.2018, druhá možnost opravy bude vypsána po proběhnutí té první. Tyto opravné písemné práce budou zahrnovat látku z celého semestru tematicky se dotýkající oblasti (názvosloví a/nebo reakce), ze které student nezískal 50% bodů. Na vypracování je určena doba až 60 minut, minimální bodový zisk potřebný k udělení zápočtu je 50%. Studentům, kteří z důvodu nemoci (doložené) nemohli psát písemné práce v řádném termínu, bude umožněno psát písemnou práci v náhradním termínu. Neomluvená neúčast na kterékoliv písemné práci je hodnocena počtem 0 bodů.Vzor zkouškové písemné práce: org3avzor.doc
Pár otázek ze zkouškových písemek: syntezy.doc
Obsah opravné zápočtové písemné práce
 
 
Studijní literatura
Klásek A.: Organická chemie - bakalářský směr. UTB, Zlín, 2006. (skripta)
Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. 4. vydání, UTB, Zlín, 2011. (skripta, k dostání v prodejně skript UTB)  
Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002.
McM urry, J.: Organická chemie
 
 
Učební texty - vzdělávání přes internet