Výuka

Produktový management (PPMA) - laboratorní část


Výuka bude probíhat jedenkrát v semestru jako sedmihodinový blok v laboratoři 207/U15.
Harmonogram dne .DOC.
Kapacita laboratoře je pouze 10 studentů.
Je napánováno 14 termínů (přihlaste se ve STAGu, termín a čas je uveden v poznámce), a to v:
 • čtvrtek 14.2., 21.2., 28.8., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 11.4., 18.4., 2.5. od 8 do 15 hodin
 • pátek 8.2., 15.2., 8.3., 22.3., 29.3., 5.4. od 8 do 15 hodin
Seznam přihlášených studentů dle temínů .XLSX

Je nutné, abyste si zvolili jeden z těchto termínů a přihlásili se na něj ve STAGu. Datum konání je napsáno v poznámce. Pokud nějaký termín bude již obsazen, budete se muset zapsat do některého ze zbývajícíh volných. Kolidující výuka Vám bude omluvena.

Do laboratoří si přineste kalkulačku a kdo má, může si přinést laboratorní plášť a brýle (pokud nemáte plášť a brýle, budou Vám zapůjčeny). Oblečení a obuv si vemte obnošené, starší, ne drahé, neboť může dojít k jejich poškození, doporučují se přezůvky.

Za absolvování laboratoře celkem můžete získat max 20 bodů, které se Vám započtou do celkového hodnocení předmětu Produktový management, minimální počet bodů je 11. Pokud získáte méně jak 11 bodů, nebude udělen zápočet.
Budete provádět pouze dvě vybrané skupiny laboratorních úloh z šesti (viz níže), úlohy se budou přidělovat náhodným výběrem v den konání, návody k úlohám dostanete na místě.
 • 1. skupina úloh .DOC
 • 2. skupina úloh .DOC
 • 3. skupina úloh .DOC
 • 4. skupina úloh .DOC
 • 5. skupina úloh .DOC
 • 6. skupina úloh .DOC

Pokyny k vypracování protokolů:
 • Dvojice odevzdá jednu společnou sadu vytištěných protokolů (vypracovaných elektronicky - Word, Excel atd.) + originální ručně psané, vyučujícím podepsané výsledky měření do konce semestru osobně M.Kovářovi (U15).
 • Skupina úloh (viz výše) se skládá většinou ze tří jednotlivých úloh (někdy i dvou nebo čtyř - u 4. a 6. skupiny). Z každé jednotlivé úlohy bude vypracován samostatný protokol, bude obsahovat úvod, princip stanovení (zkopírujte ze souborů uvedených výše), naměřené výsledky, výpočty a zpracování výsledků (grafy, tabulky), vyhodnocení a závěr, využijte pokynů z výše uvedených souborů 1uloha, 2uloha ..... Postupy neuvádějte (jelikož jsou popsány v návodu, který Vám byl poskytnut v laboratoři)
 • Pokud se u protokolů různých dvojic vyskytnou stejné naměřené hodnoty, nebudou takové protokoly uznány. Proto každá dvojice s protokoly odevzdá i originální ručně psané výsledky měření z laboratoře podepsané vyučujícím, které pak musí souhlasit s měřeními uvedenými v protokolech.Pravidla laboratoře .DOC

Učební texty:
Laboratorní postupy .DOC
Laboratorní sklo a jeho použití .DOC