Fakulta technologická
Lidé
 logouc.jpg, 2 kB   
 LIDÉ 
 VÝUKA 
 STUDIJNÍ OBOR 
 VĚDA, VÝZKUM, 
 PROJEKTY A GRANTY 
 CHARAKTERISTIKA 

Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

rouchal.jpg, 12 kB

Narozen:
1982 v Brně

Stav:
ženatý, 1 dítě (manželka Lucie, syn Vojtěch)

Vzdělání:
2007 - 2011 doktorské studium: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav chemie (Ph.D.)
Disertační práce: "Cílená modifikace biologicky aktivních látek"
2004 - 2007 magisterské studium: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav potravinářského inženýrství (Ing.)
Diplomová práce: "Vliv skladovacích podmínek na stabilitu průtokově pasterovaného piva"
2001 - 2004 bakalářské studium: Vysoká škola Karla Engliše, Brno (Bc.)
1997 - 2001 středoškolské studium: Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Brno

Praxe:
2010 - 2011 Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
asistent
2011 - dosud Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
odborný asistent, operátor hmotnostního spektrometru s iontovou pastí

Oblast výzkumu:
  • syntéza sloučenin obsahujících adamantanový skelet
  • hmotnostní spektrometrie (operátor ESI-IT-MS)
  • supramolekulární chemie

Členství v odborných organizacích:
  • Česká společnost chemická (od roku 2008)
  • Oblastní výbor Zlínské pobočky České společnosti chemické (od roku 2010)
Publikační činnost:

Původní sdělení v impaktovaných časopisech:

1) O. Rudolf, V. Mrkvička, A. Lyčka, M. Rouchal, A. Klásek: Reaction of Some 2-Quinolone Derivatives with Phosphoryl Chloride; Synthesis of Novel Phosphoric acid Esters of 4 Hydroxy-2-quinolone. Journal of Heterocyclic Chemistry 2012, in print.

2) R. Vícha, M. Rouchal, Z. Kozubková, I. Kuřitka, R. Marek, P. Branná, R. Čmelík: Novel Adamatnane-Bearing Anilines and Properties of Their Supramolecular Complexes with beta Cyclodextrin. Supramolecular Chemistry 2011, 23, 663-677.

3) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: (1-Adamantyl)(3-aminophenyl)methanone. Acta Crystallographica 2011, E67, o1398.

4) M. Rouchal, Z. Kozubková, M. Nečas, R. Vícha: 2-(1-Adamantyl)-1-(3-aminophenyl)ethanol. Acta Crystallographica 2011, E67, o2515.

5) J. Černochová, A. Čablová, M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: 1-(Bromomethyl)adamantane. Acta Crystallographica 2011, E67, o1820.

6) Z. Kozubková, M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: 1-Adamantylmethyl 2-aminobenzoate. Acta Crystallographica 2010, E66, o3262.

7) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: 1-(2-Phenylethyl)adamantane. Acta Crystallographica 2010, E66, o1736.

8) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: 2-Chloro-9-isopropyl-N,N-dimethyl-9H-purin-6-amine. Acta Crystallographica 2010, E66, o1016.

9) R. Vícha, I. Kuřitka, M. Rouchal, V. Ježková, A. Zierhut: Directing effects in nitration of 1 adamantyl bearing aromatic ketones. ARKIVOC 2009, xii, 60-80.

10) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: 4-(1-Adamantylmethyl)-N-(2-chloro-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)aniline. Acta Crystallographica 2009, E65, o1676.

11) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: (1-Adamantyl){4-[(2-chloro-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)aminomethyl]phenyl}methanone trichloromethane solvate. Acta Crystallographica 2009, E65, o1268.

12) M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: (1-Adamantyl)(4-aminophenyl)methanol. Acta Crystallographica 2009, E65, o1018.

13) M. Rouchal, M. Nečas, F. Carvalho, R. Vícha: 2-(1-Adamantyl)-1-{4-[(2-chloro-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)aminomethyl]phenyl}ethanone. Acta Crystallographica 2009, E65, o298-o299.

Příspěvky na konferencích:

1) M. Rouchal, Z. Kozubková, R. Čmelík, V. Kryštof, R. Vícha: Inhibitory and Antiproliferative Activity of 2,6,9-Trisubstituted Purines Bearing Adamantane Moiety and Their Complexes with ?-Cyclodextrin. 14th Austrian Chemistry Days, Linz, Austria 2011, PO-132.

2) Z. Kozubková, I. Kuřitka, M. Rouchal, M. Nečas, R. Vícha: Preparation and Spectral Properties of Fluorescent Dyes Based on Substituted 4-(1-Adamantyl)quinoline. 14th Austrian Chemistry Days, Linz, Austria 2011, PO-131.

3) E. Babjaková, J. Černochová, M. Rouchal, R. Vícha: Preparation of labelled 3-(1-Adamantyl)-6-methyl-3-(3-methylbenzyl)[18O]isochroman-1-one. 14th Austrian Chemistry Days, Linz, Austria 2011, PO-118.

4) A. Čablová, J. Černochová, M. Rouchal, P. Branná, M. Nečas, R. Marek, L. Dastychová, V. Kašpárková, M. Lipárová, I. Kuřitka, R. Vícha: Dicationic 1-Adamantylmethylimidazolium-Based Dumbbell-Like Ligands for Host-Guest Systems. 14th Austrian Chemistry Days, Linz, Austria 2011, PO-117.

5) R. Kimmel, A. Němcová, Z. Macková, A. Lyčka, M. Nečas, M. Rouchal, R. Vícha, S. Kafka: 2-O-glycosylation of N-unsubstituted 4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones. 45. konference "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii", Nymburk, Chem. Listy 2010, 104, 1101.

6) Z. Kozubková, M. Rouchal, P. Branná, R. Vícha: Novel Route to 4-(1-Adamantyl)quinoline Derivatives Based on Friedlander Cyclization. 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, Germany 2010, VIIa.038.

7) J. Černochová, M. Rouchal, P. Branná, R. Marek, I. Kuřitka, R. Vícha: Synthesis of imidazolium salts bearing 1-adamantyl substituent and properties of their complexes with ß cyclodextrins. PLASTKO, Zlín 2010, 249.

8) M. Rouchal, R. Čmelík, M. Nečas, R. Marek, R. Vícha: The Synthesis and Biological Activity of Novel Trisubstituted Purines. 13th Austrian Chemistry Days, Viena, Austria 2009, PO-48.

9) R. Vícha, M. Rouchal, Z. Kozubková: Využití 1-adamantylu pro modifikaci biologicky aktivních látek. IX. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Chem. Listy 2009, 103, 452-453.

10) R. Vícha, M. Rouchal, R. Marek, R. Čmelík, F. Carvalho, R. Bernat: Adamantane Bearing Benzylamines and Their Complexes with Cyclodextrin. Balticum Organicum Syntheticum, Vilnius, Lithuania 2008, PO128, 175.

Řešené projekty a granty:

1) Příprava 2,6,9-trisubstituovaných purinů obsahujících 1-adamantyl a studium jejich enzymatické a cytotoxické aktivity (řešitel). Nadace Tomáše Bati, program "Výzkum a věda pro život 2010".

2) Syntéza a studium vlastností komponent pro supramolekulární systémy na bázi komplexů derivátů adamantanu s cyklodextriny (spoluřešitel). Interní grantová agentura UTB ve Zlíně (č. projektu IGA/6/FT/11/D).
Najdete nás i na Facebooku. Facebook
rozvrh ústavu ZS 19/20 PDF
Krajské kolo Chemické olympiády kat. B 30.4.2019, fotky na G+
Krajské kolo Chemické olympiády kat. C 4.4.2019, fotky na G+
rozvrh ústavu LS 18/19 PDF
7.12.2018 proběhlo další krajské kolo, tentokráte 55. ročníku Chemické olympiády kategorie A, fotky
rozvrh ústavu ZS 18/19 PDF
70.sjezd chemiků - fotky
70.sjezd chemiků ve Zlíně
rozvrh ústavu LS 17/18 PDF
fotka lidí na ÚCH

Laboratory of instrumental analysis
CHEMIKÁLIE (.xls)
kontakt:
Ústav chemie (ÚCH)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín
Česká republika
telefon: 57 603 1115