MAteriály

Prodejna skript

Obecná a anorganická chemie
 • Periodická soustava prvků:   HTML  /  PDF
 • Rutherfordův a Bohrův model atomu vodíku:   HTML  /  PDF
 • Některé reakce kyselin a jejich solí:    DOC
 • Chemická rovnováha:   HTML  /  PDF / DOC
 • Výpočty pH:   PDF / DOC
 • Výpočty se stavovou rovnicí ideálního plynu: DOC
 • Výpočty teoretických výtěžků: DOC
 • Elektrolýza: DOC
 • Mnemotechnická pomůcka pro zapamatováni periodické soustavy prvků:   HTML  /  PDF
 • Některé zásady pro psaní vzorců   HTML  /  PDF
 • Názvosloví anorganických sloučenin (binární sl., kyseliny, soli):   DOC
 • Názvosloví komplexních sloučenin: DOC
 • Nesystematické názvy vybraných anorganických sloučenin:   HTML  /  PDF
 • Elektronové vzorce


Organická chemie