Výuka

Repetitorium z anorganické chemie (T1RA)


Na semináři je opakováno učivo předmětu Obecná a anorganické chemie - zvláště názvosloví a chemické výpočty.
 • Názvosloví prvků a binárních sloučenin
 • Názvosloví kyselin a jejich solí
 • Názvosloví iontů, soli s více kationty a více anionty
 • Binární sloučeniny vodíku, elektronové strukturní vzorce
 • Názvosloví komplexních sloučenin
 • Látkové množství, hmotnost, molová hmotnost
 • Hmotnostní zlomek, směšovací rovnice
 • Látková koncentrace, příprava roztoků
 • Základní stechiometrické výpočty
 • Stavová rovnice ideálního plynu
 • Elektrolýza
 • Výpočty teoretických výtěžků, rozsah reakce
 • Oxidačně redukční reakce
 • Elektronové konfigurace atomů v základním stavu