Výuka

Seminář z chemie (TP1SC)


 • Organizace, podmínky a hodnocení studentů DOCX
 • Časový plán DOCX


Doporučená literatura ke studiu
 • Obecná chemie:     PDF
 • Chemie prvků bloku s a 13. skupiny:  PDF
 • Příklady a úlohy z obecné chemie.:  PDF
 • Housecroft C. E., Sharpe A. G.: Anorganická chemie. VŠChT, Praha, 2014.
 • Klikorka J., Hájek B., Votinský J.: Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha, 1985.
 • Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. 4. vydání, UTB, Zlín, 2011. (skripta)  
 • Krätsmár-Šmogrovič J. a kol.: Všeobecná a anorganická chémia. Osveta, Martin, 1994
 • Gažo J. a kol.: Všeobecná a anorganická chémia. ALFA, Bratislava, 1974.
 • Cotton F. A., Wilkinson G.: Anorganická chemie. Academia, Praha, 1973.
 • Šípek M.: Sbírka příkladů z chemie. SNTL, Praha, 1974.
 • Fikr J.: Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím. Společnost pro odbornou literaturu - Barister & Principal, Brno 2007.
Další doporučené studijní materiály
 • Periodická soustava prvků:   HTML  /  PDF
 • Rutherfordův a Bohrův model atomu vodíku:   HTML  /  PDF
 • Některé reakce kyselin a jejich solí:    DOC
 • Chemická rovnováha:   HTML  /  PDF / DOC
 • Výpočty pH:   PDF / DOC
 • Výpočty se stavovou rovnicí ideálního plynu: DOC
 • Výpočty teoretických výtěžků: DOC
 • Elektrolýza: DOC
 • Mnemotechnická pomůcka pro zapamatováni periodické soustavy prvků:   HTML  /  PDF
 • Některé zásady pro psaní vzorců   HTML  /  PDF
 • Názvosloví anorganických sloučenin (binární sl., kyseliny, soli):   DOC
 • Názvosloví komplexních sloučenin: DOC
 • Nesystematické názvy vybraných anorganických sloučenin:   HTML  /  PDF
 • Elektronové vzorce