Výuka

Repetitorium z organické chemie (T2RO)


Na semináři je opakováno učivo předmětu Organické chemie - zvláště názvosloví a reakce organických látek.
 • Systém názvosloví organických sloučenin
 • Konfigurace R a S , E a Z , cis a trans, perspektivní vzorce, Fisherovy vzorce
 • Radikálové substituce alkanů a cykloalkanů, mechanismy, stabilita radikálů
 • Alkeny a cykloalkeny - iontové adice, radikálové adice, radikálové substituce (regioselektivita a stereoselektivita)
 • Oxidace alkenů, Dielsovy-Alderovy reakce
 • Kyselost alkynů, adice na trojnou vazbu
 • Elektrofilní aromatická substituce benzenu, elektrofilní aromatická substituce substituovaného benzenu a naftalenu (regioselektivita a rychlost)
 • Nukleofilní substituce halogenderivátů, eliminace halogenderivátů (dehydrohalogenace a dehalogenace), nukleofilní aromatická substituce aktivovaného halogenu
 • Reakce halogenderivátů s kovy (Na, Li, Mg), reakce lithných a hořečnatých organkovů s "kyselým vodíkem", adice organokovů
 • Kyselost a zásaditost alkoholů, substituce, dehydratace alkoholů, oxidace alkoholů; ethery - zásaditost, štěpění
 • Redukce aromatických nitrosloučenin; zásaditost aminů - protonizace a reakce s Lewisovými kyselinami (s halogenderiváty a nitrosylovým kationtem, diazotace)
 • Reakce aromatických diazoniových solí, kopulace
 • Reakce aldehydů a ketonů (redox reakce, reakce na alfa vodíku, adice nukleofilů atd.)
 • Estery, acylhalogenidy, anhydridy, jejich příprava a reakce (např esterifikace, hydrolýza, reakce aldolového typu) (