Výuka

T8FCh - Farmakochemie


Letní semestr 2018 - 2019
Otázky k zápočtovému testu a ke zkoušce:   PDF
Tématické celky

 1. Základní pojmy a definice, principy vzájemného působení organismu a léčiv, vývojové etapy léčiv
 2. Analgetika
 3. Léčiva centrální nervové soustavy - celková anestetika, sedativa a hypnotika
 4. Léčiva centrální nervové soustavy - psychofarmaka
 5. Léčiva vegetativní nervové soustavy - adrenergika a antiadrenergika.
 6. Léčiva vegetativní nervové soustavy - cholinergika a anticholinergika. Myotropní spasmolytika.
 7. Lokální anestetika, myorelaxancia, antitusika a expektorancia.
 8. Antialergika a antihistaminika.
 9. Léčiva oběhové soustavy.
 10. Léčiva trávicí soustavy.
 11. Protiinfekční a protiinvazní látky.
 12. Cytostatika.
 13. Dermatologika.
 14. Metody navrhování nových léčiv, správná výrobní praxe.

Doporučená literatura ke studiu

Hampl, F.; Rádl, S.; Paleček, J. Farmakochemie (3. upravené a rozšířené vydání). Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015.
Hampl, F.; Rádl, S.; Paleček, J Farmakochemie (2. rozšířené vydání). Praha: Vydavatelství VŠChT Praha, 2007.
Hampl, F.; Rádl, S.; Paleček, J. Farmakochemie. Praha: Vydavatelství VŠChT Praha, 2002. Elektronická verze zdarma
Paleček, J.; Hampl, F. Farmakochemie. Praha: Vydavatelství VŠChT Praha, 1997.

Literatura pro opakování a prohlubování vědomostí z organické chemie

McMurry, J. Organická chemie. Brno: VUTIUM, 2007.
Červinka, O.; Dědek, V.; Ferles, M. Organická chemie. Praha: Informatorium, 1991.
Klásek, A. Organická chemie. Zlín: Univerzita Tomá‘e Bati ve Zlíně, 2006.
Kafka, S. Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011.