Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2018

E. Achbergerová, D. Šmejkalová, G. Huerta-Angeles, K. Souček, M. Hermannová, H. Vágnerová, R. Vícha, V. Velebný: In vivo monitoring of tumor distribution of hyaluronan polymeric micelles labeled or loaded with near-infrared fluorescence dye. Carbohydrate Polymers 2018, in press. (online)

P. Slobodian, S. Lloret Pertegás, P. Říha, J. Matyáš, R. Olejník, R. Schledjewski, M. Kovář: Glass fiber/epoxy composites with integrated layer of carbon nanotubes for deformation detection. Composites Science and Technology 2018, 156, 61-69. (online)

P. Slobodian, P. Říha, R. Olejník, J. Matyáš, M. Kovář: Poisson effect enhances compression force sensing with oxidized carbon nanotube network/polyurethane sensor. Sensor and Actuators A: Physical 2018, 271, 76-82. (online)

R. Vícha, K. Jelínková, M. Rouchal: Cucurbit[n]urils-related Multitopic Supramolecular Components: Design, Properties, and Perspectives. Israel Journal of Chemistry 2018, 58, 215-224. (online)

L. Musilová, A. Mráček, A. Kovalcik, P. Smolka, A. Minařík, P. Humpolíček, R. Vícha, P. Ponížil: Hyaluronan hydrogels modified by glycinated Kraft lignin: Morphology, swelling, viscoelastic properties and biokompatibility. Carbohydrate Polymers 2018, 181, 394-403. (online)

A. Szyszkowska, A. Klásek, S. Pawlędzio, D. Trzybiński, K. Woźniak, I. Zarzyka: New diols with imidazoquinazoline ring. Journal of Molecular Structure 2018, 1153, 230-238. (online)

J. Vilčáková, L. Kutějová, M. Jurča, R. Moučka, R. Vícha, M. Sedlačík, A. Kovalcik, M. Machovský, N. Kazantseva: Enhanced Charpy impact strength of epoxy resin modified with vinyl-terminated polydimethylsiloxane. Journal of Applied Polymer Science 2018, 135, 45720. (online)


publikační činnost - vyhledávání