Výuka

Prezenční (denní) studium

Kombinované (dálkové) studium

Chemie potravin a bioaktivních látek

Studijní plán oboru Chemie potravin a bioaktivních látek PDF

Témata diplomových prací pro akademický rok 2017/2018
Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017
Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016
Témata diplomových prací pro akademický rok 2014/2015
Přehled diplomových prací 2013/2014  PDF
Přehled diplomových prací 2012/2013 .PDF