Chemie potravin a bioaktivních látek

Studijní plán oboru Chemie potravin a bioaktivních látek PDF

Témata diplomových prací pro akademický rok 2017/2018

Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2016/2017:

Státní závěrečné zkoušky proběhnou v pátek 9. 6. 2017, místnost 103 / U15
harmonogram .PDF

Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2016/2017 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) .PDF

Termín pro odevzdání diplomových prací je stanoven na pátek 12. 5. 2017

Před obhajoby diplomových prací a prezentace k pojednání studentů DSP se uskuteční ve čtvrtek 18.5.2017, místnost 103/U15

V průběhu vypracovávání DP dodržujte směrnici rektora SR/20/2016 "Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění" nahrazující starší směrnice SR/07/2014 a SR/15/2010. Směrice rektora.

Okruhy otázek pro Státní závěrečné zkoušky magisterského studia Chemie a technologie potravin:
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie organických sloučenin .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Syntéza a struktura organických látek .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Analýza a hodnocení potravin .PDF
  • studijní obor Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky a Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie a technologie potravin .PDFTémata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017
Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016
Témata diplomových prací pro akademický rok 2014/2015
Přehled diplomových prací 2013/2014  PDF
Přehled diplomových prací 2012/2013 .PDF