Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2012

J. Černochová, P. Branná, M. Rouchal, P. Kulhánek, I. Kuřitka, R. Vícha: Determination of intrinsic binding modes by mass spectrometry: gas-phase behavior of adamantylated bisimidazolium guests complexed to cucurbiturils. Chemistry - A European Journal 2012, 18, 13633-13637. (online)

O. Rudolf, V. Mrkvička, A. Lyčka, M. Rouchal, A. Klásek: Modified Riemschneider reaction of 3-thiocyanatoquinolinediones - an approach to new heterocyclic systems. Helvetica Chemica Acta 2012, 95, 1352-1372. (online)

Z. Kozubková, M. Rouchal, M. Nečas, b: Novel route to 4-(adamantan-1-yl)quinoline derivatives based on the Friedländer condensation. Helvetica Chemica Acta 2012, 95, 1003-1017. (online)


publikační činnost - vyhledávání