Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2013

O. Rudolf, M. Rouchal, A. Lyčka, A. Klásek: Pinacoline rearrangement of 3,4-dihydroquinolin-2(1H)-ones - an alternative pathway to viridicatin alkaloids and their analogues. Helvetica Chimica Acta 2013, 96, 1905-1917. (online)

S. Kafka, K. Proisl, V. Kašpárková, D. Urankar, R. Kimmel, J. Košmrlj: Oxidative ring opening of 3-hydroxyquinoline-2,4(1H,3H)-diones into N-(?-ketoacyl)anthranilic acids. Tetrahedron 2013, 69, 10826-10835. (online)

M. Rouchal, A. Matelová, F. Pires de Carvalho, R. Bernat, D. Grbić, I. Kuřitka, M. Babinský, R. Marek, R. Čmelík, R. Vícha: Adamatnane-bearing benzylamides: novel building blocks for supramolecular systems with finely tuned binding properties toward b-cyclodextrin. Supramolecular Chemistry 2013, 25, 349-361. (online)

I. Doležálková, R. Janiš, L. Buňková, P. Slobodian, R. Vícha: Preparation, characterization and antibacterial activity of 1-monoacylglycerol of adamantane-1-carboxylic acid. Journal of Food Biochemistry 2013, 37, 544-553. (online)

O. Rudolf, V. Mrkvička, A. Lyčka, M. Rouchal, A. Klásek: Reaction of some 2-quinolone derivatives with phosphoryl chloride; synthesis of novel phosphoric acid esters of 4-hydroxy-2-quinolone. Journal of Heterocyclic Chemistry 2013, 50, E100-E110. (online)

A. Klásek, O. Rudolf, M. Rouchal, A. Lyčka, A. Růžička: Reaction of 4-hydroxy-2-quinolones with thionyl chloride - preparation of new spiro-benzo[1,3]oxathioles and their transformations. Tetrahedron 2013, 69, 492-499. (online)

P. Slobodian, P. Říha, R. Olejník, M. Kovář, P. Svoboda: Thermoelectric properties of carbon nanotube and nanofiber based ethylene-octene copolymer composites for thermoelectric devices. Journal of Nanomaterials 2013, 2013. (online)

M. Tupý, D. Měřínská, P. Svoboda, A. Kalendová, A. Klásek, J. Zvoníček: Effect of water and acid-base reactants on adhesive properties of various plasticized poly(vinyl butyral) sheets. Journal of Applied Polymer Science 2013, 127, 3474-3484. (online)


publikační činnost - vyhledávání