Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2014

K. Proisl, S. Kafka, D. Urankar, M. Gazvoda, R. Kimmel, J. Košmrlj: Fischer indolization of N-(?-ketoacyl)anthranilic acids into 2-(indol-2-carboxamido)benzoic acids and 2-indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and their NMR study. Organic and Biomolecular Chemistry 2014, 12, 9650-9664. (online)

A. Klásek, A. Lyčka, M. Rouchal, O. Rudolf, A. Růžička: Reduction of 3-aminoquinoline-2,4-diones and deamination of the reaction products. Helvetica Chimica Acta 2014, 97, 595-612. (online)

E. Babjaková, B. Hanulíková, L. Dastychová, I. Kuřitka, M. Nečas, R. Vícha: Conformational dimorphism of isochroman-1-ones in the solid state. Journal of Molecular Structure 2014, 1078, 106-113. (online)

J. Vávra Ambrožová, L. Mišurcová, R. Vícha, L. Machů, D. Samek, M. Baron, J. Mlček, J. Sochor, T. Juříková: Influence of extractive solvents on lipid and fatty acids content of edible freshwater algal and seaweed products and green Microalga chlorella kessleri and blue-green Microalga spirulina platensis. Molecules 2014, 19, 2344-2360. (online)

S. R. Patil, J. P. Nandre, P. A. Patil, S. Bothra, S. K. Sahoo, A. Klásek, J. Rodríguez-López, P. P. Mahulikar, U. D. Patil: Quinoline based chemosensors for the naked-eye and spectrophotometric detection of Cu2+ in aqueous media. Inorganic Chemical Communication 2014, 49, 59-62. (online)


publikační činnost - vyhledávání