Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2015

P. Branná, M. Rouchal, Z. Prucková, L. Dastychová, R. Lenobel, T. Pospíšil, K. Maláč, R. Vícha: Rotaxanes capped with hosts: supramolecular behavior of adamantylated bisimidazolium salts containing a biphenyl centerpiece. Chemistry - A European Journal 2015, 21, 11712-11718. (online)

A. Klásek, O. Rudolf, M. Rouchal, A. Lyčka: Reaction of 3-hydroxyquinoline-2,4-diones with inorganic thiocyanates in the presence of amonium or alkyammonium ions: the unexpected replacement of a hydroxy group by an amino group. Helvetica Chimica Acta 2015, 98, 318-335. (online)

J. Orsavová, L. Mišurcová, J. Vávra-Ambrožová, R. Vícha, J. Mlček: Fatty acids composition of vegetable oils and its contribution to dietary energy intake and dependence of the cardiovascular mortality on dietary intake of fatty acids. International Journal of Molecular Sciences 2015, 16, 1287-12890. (online)

L. Gřundělová, A. Mráček, R. Vícha, P. Smolka, A. Minařík, A. Gregorová: Viscoelastic and mechanical properties of hyaluronan films and hydrogels modified by carbodiimide. Carbohydrate Polymers 2015, 119, 142-148. (online)

E. Babjaková, L. Dastychová, B. Hanulíková, I. Kuřitka, M. Nečas, H. Vašková, R. Vícha: Synthesis, molecular structure and vibrational spectra of 1,3-bis(1-adamantyl)-2-phenylpropan-1,3-diones Journal of Molecular Structure 2015,1085, 207-214. (online)


publikační činnost - vyhledávání