Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2016

S. Le Guenic, D. Gergela, C. Ceballos, F. Delbecq, Ch. Len: Furfural production from d-xylose and xylan by using stable nafion NR50 and NaCl in a microwave-assisted biphasic reaction. Molecules 2016, 21, 1102. (online)

E. Babjaková, P. Branná, M. Kuczyńska, M. Rouchal, Z. Prucková, L. Dastychová, J. Vícha, R. Vícha: An adamantane-based disubstituted binding motif with picomolar dissociation constants for cucurbit[n]urils in water and related quaternary assemblies. RSC Advances 2016, 6, 105146-105153. (online)

P. Branná, J. Černochová, M. Rouchal, P. Kulhánek, M. Babinský, R. Marek, M. Nečas, I. Kuřitka, R. Vícha: Cooperative binding of cucurbit[n]urils and b-cyclodextrin to heteroditopic imidazolium-based guests. Journal of Organic Chemistry 2016, 81, 9595-9604. (online)

A. Matelová, G. Huerta-Angeles, D. Šmejkalová, Z. Brůnová, J. Dušek, R. Vícha, V. Velebný: Synthesis of novel amphiphilic hyaluronan containing-aromatic fatty acids for fabrication of polymeric micelles. Carbohydrate Polymers 2016, 151, 1175-1183. (online)

A. Klásek, A. Lyčka, F. Křemen, M. Rouchal: Stereochemistry of the reduction of a-chloroketones with sodium borohydride - application to 3-chloroquinoline-2,4-diones. Tetrahedron 2016, 72, 4490-4497. (online)

S. G. Kulkarni, Z. Prucková, M. Rouchal, L. Dastychová, R. Vícha: Adamantylated trisimidazolium-based tritopic guests and their binding properties toward cucurbit[7]uril and b-cyclodextrin. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 2016, 84, 11-20. (online)

A. Klásek, A. Lyčka, F. Křemen, A. Růžička, M. Rouchal: Reduction of N-nitrosoaminoquinolinediones with LiAlH4 - an easy path to new tricyclic benzooxadiazocines. Helvetica Chimica Acta 2016, 99, 50-62. (online)


publikační činnost - vyhledávání