Věda

Laboratory of instrumental analysis

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ÚSTAVU

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2017

K. Proisl, S. Kafka, J. Košmrlj: Chemistry and Applications fo 4-Hydroxyquinolin-2-one and Quinoline-2,4-dione Based Compounds. Current Organic Chemistry 2017, 21, 1949-1975 (online)

A. Čablová, M. Rouchal, B. Hanulíková, J. Vícha, L. Dastychová, Z. Prucková, R. Vícha: Gas-phase fragmentation of 1-adamantylbisimidazolium salts and their complexes with cucurbit[7]uril using selectively 2H-labeled guest molecules. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2017, 31, 1510-1518. (online)

K. Hęclik, A. Szyszkowska, D. Trzybiński, K. Woźniak, A. Klásek, I. Zarzyka: Esters with imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione ring spectral characterization and quantum-mechanical modeling. Journal of Molecular Modeling 2017, 23, 107. (online)

M. Zálešák, J. Růžička, R. Vícha, M. Dvořáčková: Cometabolic degradation of dichloroethenes by Comamonas testosteroni RF2. Chemosphere 2017, 186, 919-927. (online)

M. B. de Macedo, R. Kimmel, D. Urankar, M. Gazvoda, A. Peixoto, F. Cools, E. Torfs, L. Verschaeve, E. S. Lima, A. Lyčka, D. Milićević, A. Klásek, P. Cos, S. Kafka, J. Košmrlj, D. Cappoen: Design, synthesis and antitubelcular potency of 4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones. European Journal of Medicinal Chemistry 2017, 138, 491-500. (online)

K. Jelínková, H. Surmová, A. Matelová, M. Rouchal, Z. Prucková, L. Dastychová, M. Nečas, R. Vícha: Cubane Arrives on the Cucurbituril Scene. Organic Letters 2017, 19, 2598-2701. (online)

A. Klásek, F. Křemen, H. Křemenová, A. Lyčka, M. Rouchal: Reaction of 3-chloroquinoline-2,4-diones with ethanolamine and rearrangement of the reaction products. Tetrahedron 2017, 73, 1583-1593. (online)

F. Křemen, M. Gazvoda, S. Kafka, K. Proisl, A. Srholcová, A. Klásek, D. Urankar, J. Košmrlj: Synthesis of 1,4-benzodiazepine-2,5-diones by base promoted ring expansion of 3-aminoquinoline-2,4-diones. Journal of Organic Chemistry 2017, 82, 715-722. (online)

D. Šmejkalová, T. Muthný, K. Nešporová, M. Hermannová, E. Achbergerová, G. Huerta-Angeles, M. Svoboda, M. Čepa, V. Machalová, D. Luptáková, V. Velebný: Hyaluronan polymeric micelles for topical drug delivery. Carbohydrate Polymers 2017, 156, 86-96. (online)

A. Szyszkowska, K. Hęclik, D. Trzybiński, K. Woźniak, A. Klásek, I. Zarzyka: Synthesis, spectroscopic characterization and DFT calculations of monohydroxyalkylated derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione. Journal of Molecular Structure 2017, 1127, 708-715. (online)


publikační činnost - vyhledávání